Náves

V průběhu prosince 2015 byli občané pozváni na obecní úřad Lhotka, kde lidé předávali nutné údaje k uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod. Následně obec Lhotka jako provozovatel a vlastník splaškové kanalizace připraví zápis o kontrole kanalizační přípojky před zásypem, souhlas obce Lhotka s napojením na kanalizační síť a smlouvu o odvádění odpadních vod. Dále jsou k dispozici všeobecné obchodní podmínky a kanalizační řád, bližní informace naleznete zde. Jednotlivé dokumenty s vlastníky nemovitostí budou uzavírany v průběhu ledna 2016.