Náves

Obec Lhotka informuje občany o prodeji pozemků v největší zastavitelné lokalitě dle územního plánu s názvem Z1. Maximální snahou je spojit rezidenční bydlení s veřejnou zelení, lokalita je položena v klidné jižní části obce s výhledem na dominantní vrchol Plešivec. Více informací naleznete v sekci Prodej pozemků - Z1. Nově jsou v záložce Z1 k dispozici dokumentace pro územní rozhodnutí, územní studie včetně výkresové části. Bližší informace naleznete zde.