Náves

Rozvoj veřejného prostranství - revitalizace parku (Hořejší rybník)Zveřejněno

Vizualizace - vznik parku a vodní plochy

28.6.2015

Výkres - koordinační situace - revitalizace parku na pozemku bývalého Hořejšího rybníka

28.6.2015

Foto č. 1 - vypuštěný Hořejší rybník

Foto č. 2 - vypuštěný Hořejší rybník

Foto č. 3 - hráz Hořejšího rybníka

28.6.2015

 

Modernizace třídění odpadůZveřejněno

Rozšíření sběrných míst pro separovaný odpad

28.6.2015

Zajištění likvidace a svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu

28.6.2015