Náves

Obec Lhotka se začala v poslední době velmi rozvíjet. Zastupitelstvo obce zajistilo pro obec dotaci na splaškovou kanalizaci i vodovodní přivaděč z Želivky, dále se v obci vyměňuje vodovodní řád. V obci jsou v procesu i další projekty, pokud Vás zajímají, aktuální průběh jednotlivých akcích naleznete na tomto linku.

Bližší informace naleznete v územním plánu a rozvoji.