Náves

Datum zveřejněníDatum sejmutíRokNázev
18.11.2017 31.12.2017 2017 Rozpočtové opatření č. 9
12.10.2017 31.12.2017 2017 Rozpočtové opatření č. 8
11.9.2017 31.12.2017 2017 Rozpočtové opatření č. 7
16.8.2017 31.12.2017 2017 Rozpočtové opatření č. 6
13.7.2017 31.12.2017 2017 Rozpočtové opatření č. 5
6.6.2017 31.12.2017 2017 Rozpočtové opatření č. 4
30.4.2017 31.12.2017 2017 Rozpočtové opatření č. 3
30.3.2017 31.12.2017 2017 Rozpočtové opatření č. 2
9.3.2017 31.12.2017 2017 Rozpočtové opatření č. 1
15.6.2017 31.12.2017 2017

Oznámení o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. a z. 24/2017 Sb.

 1.3.2017 31.12.2017 2017

Povinnost uveřejnění v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.

15.12.2016 31.12.2017 2017

Schválený rozpočet na rok 2017

29.11.2016 31.12.2017 2017

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2017 - 2021

29.11.2016 31.12.2017 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017

14.12.2017 21.12.2017 2017

Pozvánka na veřejné zasedání konaná dne 21.12.2017

5.12.2017 18.12.2017 2017

Návrh rozpočtu na rok 2018 DSO Hořovicka - dopravní obslužnost

Návrh střednědobého výhledu DSO Hořovicka - dopravní obslužnost

9.11.2017 10.12.2017 2017

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - MZE

30.11.2017 7.12.1017 2017

Pozvánka na veřejné zasedání konaná dne 7.12.2017

16.11.2017 6.12.2017 2017

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Obnova komunikací v obci Lhotka - ulice Ke Dvoru a Pod Lesem

21.9.2017 30.11.2017 2017

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Příloha - seznam osob

10.11.2017 27.11.2017 2017

Oznámení záměru o prodeji pozemku 135/4

13.10.2017 26.11.2017 2017

Exekuční příkaz - Jaroslav Škarda

Usnesení - dražební vyhláška - Jaroslav Škarda

27.10.2017 30.10.2017 2017

Upozornění na extrémně silný vítr

19.10.2017 26.10.2017 2017

Pozvánka na veřejné zasedání konané dne 26.10.2017

9.10.2017 25.10.2017 2017

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace - Obnova hasičské zbrojnice čp. 26 v obci Lhotka

4.9.2017 22.10.2017 2017

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

28.9.2017 21.10.2017 2017

Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR

21.9.2017 9.10.2017 2017

MZE - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy

7.9.2017 30.9.2017 2017

Upozornění na zálohové platby za stočné za 3. čtvrtletí 2017

14.9.2017 28.9.2017 2017

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

7.9.2017 24.9.2017 2017

Svoz nebezpečného odpadu pro občany proběhne dne 23.9.2017 v 8.00

14.9.2017 21.9.2017 2017

Pozvánka na veřejné zasedání pořádané dne 21. září 2017

15.8.2017 21.9.2017 2017

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace - Obnova a založení nových ploch zeleně v obci Lhotka

10.8.2017 17.8.2017 2017

Pozvánka na veřejné zasedání konané dne 17.8.2017

3.7.2017 17.8.2017 2017

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace - Obnova polní cesty Lhotka 307 12002

25.7.2017 9.8.2017 2017

Oznámení záměru o prodeji pozemku č. 513/4

1.6.2017 17.6.2017 2017

Závěrečný účet dobrovolnického svazku obcí regionu Hořovicka za rok 2016

1.6.2017 17.6.2017 2017

Nařízení č. 1/2017 města Hořovice o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

1.6.2016 15.6.2017 2017

Návrh Zprávy závěrečného účtu obce Lhotka za rok 2015

Závěrečný účet obce Lhotka za rok 2015

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2015

Rozvaha 2015

Výkaz zisků a ztráty 2015

Příloha 2015

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotka za rok 2015

8.6.2017 15.6.2017 2017

Pozvánka na veřejné zasedání konané dne 15.6.2017

25.5.2017 12.6.2017 2017

Návrh závěrečného účtu obce Lhotka za rok 2016

27.4.2017 28.5.2017 2017

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2017

 27.4.2017  13.5.2017  2017

Svoz nebezpečného odpadu proběhne dne 13.5.2017 v čase 8.00 - 8.25

23.3.2017 25.4.2017 2017

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Lochovice konaný dne 25.4.2017

6.4.2017 22.4.2017 2017

Rozhodnutí zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

24.2.2017 31.3.2017 2017

Agenda nedostatečné určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Seznam osob - KN Lhotka u Hořovic

23.3.2017 30.3.2017 2017

Pozvánka na veřejné zasedání pořádané dne 30.3.2017

28.1.2017 30.3.2017 2017

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace - Úpravy vláhových režimů na pozemku 136 v k.ú. Lhotka u Hořovic

28.2.2017 16.3.2017 2017

Oznámení záměru o pronájmu - nebytové prostory na adrese Hořejší 45, Lhotka

21.2.2017 8.3.2017 2017

Schválený rozpočet DSO Hořovicka - zajištění dopravní obslužnosti

Rozpočtový výhled DSO Hořovicka - zajištění dopravní obslužnosti

2.2.2017 9.2.2017 2017 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Lhotka konané dne 9.2.2017
23.12.2016 23.1.2017 2017 Výzva - odstranění autovraku
29.12.2016 15.1.2017 2017 Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu územního plánu Hostomic
13.10.2016 31.12.2016 2016 Povinnost revize teplovodních zdrojů (kotlů, vložka s výměníkem) nad výkon 10 kw do konce roku 2016
15.12.2016 ... 2016 Schválený rozpočet na rok 2017
5.12.2016 21.12.2016  2016 Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka - dopravní obslužnost na rok 2017
8.12.2016 15.12.2016  2016 Pozvánka na veřejné zasedání konané dne 15.12.2016
29.11.2016 ...  2016 Rozpočtový výhled 2017 - 2021
29.11.2016 ...  2016 Návrh rozpočtu na rok 2017
27.10.2016 30.11.2016 2016

Opatření obecné povahy - postup pro usmrcování kormorána velkého

17.11.2016 24.11.2016 2016

Pozvánka na veřejné zasedání konané dne 24. listopadu 2016

14.11.2016 18.11.2016 2016

Zrušení úředních hodin dne 17.11.2016

 4.10.2016  4.11.2016  2016

Hlášení výměn vodoměrů - provozování splaškové kanalizace

 13.10.2016 20.10.2016   2016

Pozvánka na veřejné zasedání konané dne 20.10.2016

 16.9.2016  17.10.2016  2016

 Oznámení o době místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu ČR

5.10.2016 8.10.2016 2016

Informace o zřejmé tiskové chybě na hlasovacím lístku

Informace pro voliče a přehled kontaktů

Aktualizovaný přehled kontaktů na zmocněnce pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

Upozornění pro voliče

3.10.2016 8.10.2016 2016

Výskyt vadných hlasovacích lístků pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

Upozornění pro voliče - špatně vytištěné hlas. lísky

22.8.2016 8.10.2016 2016

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 7. - 8. 10. 2016

8.8.2016 8.10.2016 2016

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje - okrsková volební komise - obec Lhotka

18.9.2016 6.10.2016 2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - Lhotka

Vlastníci nemovitostí

28.9.2016 30.9.2016 2016

Obnova místních komunikací - dopravní omezení v ulicích Bezdědická, Krátká, Ke Hřišti dne 29. 9. 2016

8.9.2016 30.9.2016 2016

Orientační harmonogram oprav místních komunikací - září 2016

26.9.2016 29.9.2016 2016

Dílčí fakturace stočného 2016

Úhrada zálohových plateb za stočné 3Q 2016 splatné do 20.9.2016

17.9.2016 26.9.2016 2016

Dopravní omezení - obnova místních komunikací v ulici Dolní a Na Ladech ve dnech 19.9. - 23.9.2016

8.9.2016 23.9.2016 2016

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - celá obce dne 23.9.2016 od 7.30 do 17.30

25.8.2016 12.9.2016 2016

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - celá obec dne 12.9.2016 od 7.30 do 17.30

21.8.2016 2.9.2016 2016

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - celá obce dne 2.9.2016 od 7.30 do 17.30

18.8.2016 25.8.2016 2016

Pozvánka na veřejné zasedání pořádané dne 25.8.2016

21.7.2016 8.8.2016 2016

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - dočasné omezení užívání pitné vody - prodloužení

21.7.2016 28.7.2016 2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelů obce Lhotka konané dne 28.7.2016

4.7.2016 6.7.2016 2016

Dopravní omezení v ulici Ke Hřišti a Hořejší dne 4.7. - 5.7.2016

30.6.2016 7.7.2016 2016

Zrušení úředních hodin dne 7.7.2016

16.6.2016 7.7.2016 2016

Oznámení záměru o prodeji pozemku parc. č. 495/33

8.6.2016 8.7.2016 2016

Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02

16.6.2016 4.7.2016 2016

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - dočasné omezení užívání pitné vody

10.6.2016 26.6.2016 2016

Rozhodnutí o povolení kácení dřevin

8.6.2016 23.6.2016 2016

Závěrečný účet DSO regionu Hořovicka - titulní list

Závěrečný účet DSO regionu Hořovicka - s přílohami

9.6.2016 16.6.2016 2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelů obce Lhotka konané dne 16.6.2016

1.6.2016 ... 2016

Návrh Zprávy závěrečného účtu obce Lhotka za rok 2015

Závěrečný účet obce Lhotka za rok 2015

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2015

Rozvaha 2015

Výkaz zisků a ztráty 2015

Příloha 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotka za rok 2015

8.6.2016 14.6.2016 2016

Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu

20.5.2016 7.6.2016 2016

Oznámení záměru o prodeji pozemku parc. č. 495/44 v k. ú Lhotka u Hořovic

26.5.2016 2.6.2016 2016

Pozvánka na veřejné zasedání obce Lhotka konané dne 2. 6. 2016

29.4.2016 30.5.2016 2016

Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadné předpisové seznamy - Finanční úřad

18.4.2016 28.4.2016 2016

Pozvánka na veřejné zasedání konané dne 28.4.2016

24.3.2016 14.4.2016 2016

Oznámení záměru o pronájmu bytu

24.3.2016 31.3.2016 2016

Zrušení úředních hodin obecního úřadu obce Lhotka dne 31. března 2016

3.3.2016 3.4.2016 2016

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - Lhotka

Seznam osob

2.3.2016 29.3.2016 2016

 Plánovaná odstávka elektrické energie v celé obci Lhota dne 29.3.2016 od 7:30 - 15:30 - neproběhla

 11.2.2016  29.2.2016  2016

 

Oznámení záměru o prodeji pozemku - p. č. 260 o výměře 320 m2

28.1.2016 14.2.2016 2016

Územní rozhodnutí o umístění stavby - Parkovací stání a místa na tříděný odpad v obci Lhotka

28.1.2016 4.2.2016 2016

Pozvánka na veřejné zasedání konané dne 4. února 2016

18.1.2016 3.2.2016  2016

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy: Zrušení zákazu odběru povrchových vod

14.1.2016 30.1.2016 2016

Rozhodnutí o kácení dřevin parc. č. 392

14.1.2016 30.1.2016 2016

Rozhodnutí o kácení dřevin parc. č. 126

 14.1.2016  30.1.2016 2016

Oznámení o vydání opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - národní plán Povodí Labe

14.1.2016 21.1.2016 2016

Pozvánka na veřejné zasedání konaná dne 21. ledna 2016

30.12.2015 15.12.2016 2015

Rozhodnutí o kácení dřevin - parc. č. 219/1

29.12.2015 17.1.2016 2015

Oznámení záměru o prodeji pozemku (jeho části) parc. č. 135/2

18.12.2015 12.1.2016 2015

Oznámení o zahájení územního řízení - Návrh parkovacích stání a stání na tříděný odpad

30.10.2015 31.12.2015 2015

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Lhotka u Hořovic

Seznam osob a jejich vlastnictví

17.12.2015 27.12.2015 2015 Schválený rozpočet 2016
10.12.2015 17.12.2015 2015 Pozvánka na veřejné zasedání, které se koná dne 17.12.2015
2.12.2015 17.12.2015 2015 Návrh rozpočtu na rok 2016
2.12.2015 17.12.2015 2015 Rozpočtový výhled 2016 - 2020
2.12.2015 17.12.2015 2015 Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu Lhotka - lokalita Na Výslunní - dopravní řešení
24.11.2015 10.12.2015 2015 Návrh rozpočtu 2016 mikroregionu Hořovicka
19.11.2015 10.12.2015 2015 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - požární řád obce Lhotka
19.11.2015 10.12.2015 2015 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 - o nočním klidu a regulaci hlučných činností
19.11.2015 10.12.2015 2015 Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 - o užívání plakátovacích ploch v majetku obce
19.11.2015 10.12.2015 2015 Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 - zákaz spalování suchých rostlinných materiálů
19.11.2015 10.12.2015 2015 Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 - o komunálních odpadech a nakládání se stavebním odpadem
23.9.2015 30.11.2015 2015 Výstavba kanalizace - aktuální informace
22.9.2015 30.11.2015 2015 Oprava místních komunikací - aktuální informace
12.11.2015 19.11.2015 2015 Pozvánka na veřejné zasedání, které se koná dne 19. 11. 2015
3.11.2015 18.11.2015 2015

Oznámení záměru o prodeji pozemku parc. č. 495/10

10.9.2015 15.11.2015 2015

ČEZ distribuce - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů dle zákona

23.10.2015 8.11.2015 2015

Oznámení o pokračování stavební řízení - lokalita Na Výsluní - dopravní řešení

22.9.2015 22.10.2015 2015

Havárie vody - aktuální informace

15.10.2015 22.10.2015 2015

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 22.10.2015 od 19.00

30.9.2015 16.10.2015 2015

Oznámení záměru o prodeji pozemku p. č. 495/32 v k.ú. Lhotka u Hořovic

17.9.2015 2.10.2015 2015

Věc exekuce 120 EX 11870/08-120 - Exekutorský úřad Klatovy

Exekuční příkaz - Exekutorský příkaz Klatovy

11.9.2015 26.9.2015 2015

Rozhodnutí o umístění stavby ''Lhotka - lokalita Na Výsluní''

 10.9.2015 17.9.2015  2015 

Pozvánka na veřejné zasedání konané dne 17.9.2015 

 2.9.2015  17.9.2015  2015

 Oznámení o záměru o výpůjčce nemovitých věcí

 1.9.2015  16.9.2015  2015

 

Oznámení o záměru pronajmout a předat k odbornému provozování vodovodní řad ve vlastnictví obce Lhotka

 31.8.2015  14.9.2015  2015

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka - Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Základní kvalifikační předpoklady

Příloha č. 3 - Smlouva o dílo

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o subdodavatelích

Příloha č. 5 - Slepý položkový rozpočet

Příloha č. 6 - Projektová dokumentace

20.8.2015 7.9.2015 2015

Oznámení záměru o prodeji pozemků p.č. 63/9 a 57/2

20.8.2015  3.9.2015 2015

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových:

Lhotka - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

10.8.2015 25.8.2015 2015 Oznámení záměru o prodeji pozemku p.č. 495/42
6.8.2015 31.8.2015 2015 Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchových vod
22.7.2015 31.8.2015 2015 Nařízení hejtmana Středočeského kraje, který vyhlásil období déletrvajícího sucha - zvýšené nebezpečí požárů
15.7.2015 14.8.2015 2015 Veřejná vyhláška - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 
15.7.2015 14.8.2015 2015 Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy
15.7.2015 14.8.2015 2015 Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - návrh opatření obecné povahy
30.7.2015 6.8.2015 2015 Pozvánka na veřejné zasedání konané dne 6.8.2015
16.7.2015 3.8.2015 2015 Oznámení záměru o prodeji pozemků p. č. 495/45 a 495/46 v katastrálním území Lhotka u Hořovic
16.7.2015 3.8.2015 2015 Oznámení záměru směny pozemků v katastrálním území Lhotka u Hořovic
15.7.2015 30.7.2015 2015 Oznámení o zahájení územního řízení - Z1, lokalita Na Výsluní
11.6.2015 18.6.2015 2015 Pozvánka na veřejné zasedání konané dne 18.6.2015
1.6.2015 18.6.2015 2015 Oznámení o prodeji pozemku 57/1 v katastrálním území Lhotka u Hořovic
28.5.2015 18.6.2015 2015 Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka za rok 2014
28.5.2015 18.6.2015 2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotka za rok 2014
28.5.2015 18.6.2015 2015 Závěrečný účet za rok 2014 - obce Lhotka
28.5.2015 11.6.2015 2015

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Neznámý vlastník nemovitostí v katastrálním území Lhotka

28.5.2015 4.6.2015 2015

Pozvánka na veřejné zasedání konané dne 4. 6. 2015

30.4.2015 1.6.2015 2015

Zpřístupnění veřejné vyhlášky - daň z nemovitostí u správce daně, průvodní dopis

Zpřístupnění veřejné vyhlášky - daň z nemovitostí u správce daně

7.5.2015 14.5.2015 2015 Pozvánka na veřejné zasedání konané 14.5.2015

30.4.2015

15.5.2015 2015

Vyúčtování ceny vodného 2014 Vak Beroun, průvodní dopis

Vyúčtování ceny vodného 2014

26.3.2015

 2.4.2015 2015 Pozvánka na veřejné zasedání konané dne 2.4.2015

18.3.2015

 2.4.2015 2015 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 2.4.2015 - ulice: V Koutě, Hořejší, Na Ladech, Krátká, Dolní a Bezdědická
6.3.2015  20.3.2015 2015

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 20.3.2015 - ulice:V Koutě, Hořejší, Na Ladech, Krátká, Dolní a Bezdědická

5.3.2015  12.3.2015 2015 Pozvánka na veřejné zasedání konané dne 12.3.2015
24.2.2015  12.3.2015 2015 Oznámení o záměru - dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví - Z1
24.2.2015  12.3.2015 2015 Oznámení o záměru - směnná smlouva - Z1
22.2.2015 6.3.2015 2015 Plánovaná odstávka dodávky el. energie - ČEZ dne 6.3.2015
12.2.2015 27.2.2015 2015 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
12.2.2015 27.2.2015 2015 Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka na rok 2015
12.2.2015  19.2.2015 2015 Pozvánka na veřejné zasedání konané dne 19.2.2015
20.1.2015  4.2.2015 2015 Uzavřená veřejnoprávní smlouva městem Hořovicemi a obcí Lhotka
15.1.2015  22.1.2015 2015 Pozvánka na veřejné zasedání konané 22.1.2015
5.1.2015  14.1.2015 2015 Pozvánka na veřejné zasedání konané 14.1.2015
29.12.2014  14.1.2015 2014 Záměr - prodej pozemků p.č. 217/4
29.12.2014  14.1.2015 2014 Záměr - přijetí darovaných pozemků
19.12.2014  27.12.2014 2014 Schválený položkový rozpočet na rok 2015
11.12.2014  18.12.2014 2014 Pozvánka veřejné zasedání konané 18.12.2014
3.12.2014  18.12.2014 2014 Návrh rozpočtu 2015