Náves

Obec Lhotka prodala všechny zasíťované stavební parcely v nově zastavitelné lokalitě „Z1 – Na Výsluní“. Nyní je dokončena vodohospodářská infrastruktura, kolaudace proběhla v červenci a realizuje se komunikace. Kolaudace komunikace je naplánovaná na jaro 2017. Přípojení k distribuční soustavě ČEZ je realizované.

 
Ke všem pozemkům je přivedena vodovodní a kanalizační přípojka (splašková i dešťová), včetně zajištění osazení vodoměrné šachty (vodovod) a revizních šachet (kanalizace splašková/dešťová). Rovněž je zajištěno elektrické připojení k distribuční soustavě ČEZ s hlavním jištěním 3x25A a veřejného osvětlení.
Navrhovaný vnitřní komunikační systém řešené lokality zajišťuje dopravní dostupnost a obsluhu jednotlivých navrhovaných pozemků. Dopravní řešení je tvořeno místní komunikací v kategorii obytné zóny, která umožňuje pohyb všech typů dopravy v jedné výškové úrovni. Pro každý pozemek je připraven vjezd.
Zvýšená pozornost je věnována veřejné zeleni, která zvyšuje pobytovou kvalitu i reprezentativnost dané lokality.
 
V případě zájmu či dalších informací nás prosím kontaktujte na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či na telefonním čísle 721 084 881. Bližší informace budou sděleny rovněž o úředních hodinách (každý čtvrtek od 18:00 hod. – 20:00 hod.). Obec Lhotka je vzdálena 30 min. od Prahy (po dálnici D5).
 
Fotodokumentace z realizace lokality Z1 - Na Výsluní:
- duben - skrývka ornice, výstavba kanalizací, vodovodu a přípojek - foto č. 1, 23, 4, 5, 67
- květen - výstavba vodohospodářské infrastruktury - foto č. 1, 2, 3, 45
- červen - výstavba komunikace a dokončování vodohospodářské infrastruktury, zemní práce - elektro přípojky - foto č. 1, 2, 3, 45, 67
- červenec - výstavba komunikace a dokončování vodohospodářské infrastruktury, elektro-instalační práce - přípojky a VO - foto č. 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 1011
- srpen, výstavba komunikace, vjezdů na pozemky, parkovacích stání, elektro přípojky - foto č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- září, říjen - dokončovací práce, terénní úpravy, instalace veřejného osvětlení - foto č. 1, 2, 3, 4, 5, 67, 8
 
 

Pro zájemce o stavební parcely přikládáme koordinační situace komunikace, inženýrských sítí a územní studie, včetně výkresové části:

Koordinační situace - komunikace

Koordinační situace - inženýrské sítě

Územní studie Z1 - Na Výsluní

Územní studie Z1 dodatek - Na Výsluní (zpracovaný v srpnu 2015 - úprava regulativů)

Urbanistický návrh (zpracovaný v srpnu 2015, rozšíření zastavitelné plochy)

Schéma - vlastnické vztahy

Schéma - inženýrské sítě

Schéma - parcelace

Připravili jsme pro Vás několik vizualizací rozvojové lokality Z1:

1. pohled na Z1

2. pohled na Z1

3. pohled na Z1

4. pohled na Z1

5. pohled na Z1

6. pohled na Z1

7. pohled na Z1

8. pohled na Z1

Fotografie rozvojové lokality Z1 pořízené dne 21.3.2015 a 15.4.2015:

1. pohled jihovýchod

2. pohled jih

3. pohled východ

4. pohled východ

5. pohled západ

6. pohled východ II.

7. pohled sever

Širší vztahy lokality Z1 pořízené dne 29.3.2015:

1. pohled sever

2. pohled severovýchod

3. pohled Plešivec a Brdy

 

Obec Lhota vypisuje výběrové řízení na zhotovitele stavby v lokalitě Z1:

datum zveřejnění: 21.ledna 2016

lhůta pro podání nabídek 3. února 2016 do 15.30 hod

Výzva zájemců k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

Příloha č. 3 - Smlouva o dílo

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o subdodavatelích

Příloha č. 5 - Slepý položkový rozpočet

Příloha č. 6 - Projektová dokumentace - Komunikace

Příloha č. 6 - Projektová dokumentace - vodovod a kanalizace