Náves

Obec Lhotka je vlastníkem a provozovatelem splaškové kanalizace a také zajišťuje odvádění odpadních vod v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích.

Smluvní dokumentace - vzor

Smluvní dokumentaceZveřejněnoDatum poslední revize

 Kanalizační řád stokové sítě obce Lhotka

6.12.2015 6.12.2015

 Smlouva o odvádění odpadních vod

6.12.2015 4.2.2016

Příloha č. 1 - souhlas obce s napojením na splaškovou kanalizace

6.12.2015 4.2.2016

Příloha č. 2 - všeobecné obchodní podmínky

6.12.2015 4.2.2016

Příloha č. 3 - výpočet množství vypouštěné odpadní vody bez měření

6.12.2015 4.2.2016

Zápis o kontrole kanalizační přípojky před zásypem

6.12.2015  4.2.2016

 

Kontaktní osoby

Poruchy - 

Smluvní záležitosti - 

Reklamace - 

Ceník za odvádění odpadních vod

RokStočnéDPH

2015

38,50 Kč/m3 bez DPH

2016

38,50 Kč/m3 bez DPH*

2017

38,50 Kč/m3 bez DPH*

                                          * obec Lhotka je plátce DPH od 1.10.2016, DPH je ve výši 15 %

Aktuální zpravodajství - provozování kanalizace 

NázevZveřejněno

Úhrada zálohových plateb za stočné 1Q 2017

6.3.2017

Hlášení výměn vodoměrů v roce 2017

30.12.2016

Zálohové platby za stočné 4Q/2016

30.12.2016

Hlášení výměn vodoměrů

4.10.2016

Informace ze zahájeného provozu splaškové kanalizace

 1.12.2015

Stanovení výše stočného na rok 2015 a 2016

5.12.2015