Náves

V rámci ochrany životní prostředí a trvale udržitelného rozvoje provádíme tyto aktivity:


1. Výsadba stromů - založení parku na ploše bývalého Hořejšího rybníka - realizace prosinec 2015

2. Dendrologický posudek zpracovaný v únoru 2017 - 1. část, 2. část

3. Vybudování 2 tůní a dotvoření parku na ploše bývalého Hořejšího rybníka

4. Odbahnění a rekonstrukce hráze Dolejšího rybníka - realizace 2017

5. Výsadba zeleně v intravilánu obce - realizace 2017